افراد تاثیرگذار

ساتوشی ناکاموتو

بنیان‌گذار بیتکوین 

چانگ پنگ دائو

مدیر عامل سابق و بنیانگذار مجموعه بایننس

ویتالیک بوترین

خالق دومین ارز جهان یعنی اتریوم

جاستین سان

از مدیران ارشد سابق شبکه ریپل و مدیر فعلی رمز ارز ترون

برایان آرمسترانگ

بنیانگذار توسعه دهنده صرافی coinbase

چارلز هاسکینوس

از سهامداران سابق اتریوم و بنیانگذار ارز کاردانو

راجر ور

با نام مسیح بیتکوین شناخته می شود و از مهمترین سرمایه گذاران بیتکوین

استبان اوردانو

سازنده پلتفرم دسنترالند

ساتوشی ناکاموتو

بنیان‌گذار بیتکوین 

چانگ پنگ دائو

مدیر عامل سابق و بنیانگذار مجموعه بایننس

ویتالیک بوردن

خالق دومین ارز جهان یعنی اتریوم

جاستین سان

از مدیران ارشد سابق شبکه ریپل و مدیر فعلی رمز ارز ترون

برایان آرمسترانگ

بنیانگذار توسعه دهنده صرافی coinbase

چارلز هاسکینوسون

از سهامداران سابق اتریوم و بنیانگذار ارز کاردانو

راجر ور

با نام مسیح بیتکوین شناخته می شود و از مهمترین سرمایه گذاران بیتکوین

استبان اوردانو

سازنده پلتفرم دسنترالند

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

ساتوشی ناکاموتو

بنیان‌گذار بیتکوین

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

چانگ پنگ دائو

مدیر عامل سابق و بنیانگذار مجموعه بایننس

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

ویتالیک بوترین

خالق دومین ارز جهان یعنی اتریوم

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

جاستین سان

از مدیران ارشد سابق شبکه ریپل و مدیر فعلی رمز ارز ترون

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

برایان آرمسترانگ

بنیانگذار توسعه دهنده صرافی coinbase

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

چارلز هاسیکنسون

از سهامداران سابق اتریوم و بنیانگذار ارز کاردانو

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

راجر ور

با نام مسیح بیتکوین شناخته می شود و از مهمترین سرمایه گذاران بیتکوین

Analysis of important events - Analysis of eventsتجزیه و تحلیل رویدادهای مهم - تجزیه و تحلیل رویدادها - تجزیه و تحلیل رویدادها - Analysis of events -

استبان اوردانو

سازنده پلتفرم دسنترالند